<<<strona główna

KONKURSY BIEŻĄCE

******

Konkurs "Najpiękniejsza świąteczna dekoracja posesji" 

Kultywujesz tradycję przystrajania własnych posesji na okres bożonarodzeniowy? - Ten konkurs jest dla Ciebie!

Zgłoś swoją dekorację posesji do 7 stycznia 2021 roku i weź udział w konkursie organizowanym przez Gminę Mircze i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu. Konkurs skierowany jest do właścicieli posesji z terenu Gminy Mircze. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Szczegóły konkursu i niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdziecie w linkach poniżej. 

(Informacyjnie - 24 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu jest nieczynny, w tym dniu zgłoszenia można dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu lub przesłać mailowo na adres: biblioteka.mircze@vp.pl)

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda na publikację wizerunku

------------------------------------

Konkurs "Bombka Bożonarodzeniowa"  

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie dla dorosłych z terenu Gminy Mircze na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową.

Szczegóły konkursu i niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdziecie w linkach poniżej. 

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda na publikację wizerunku

------------------------------------

Konkurs "Ozdoba Bożonarodzeniowa"  

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mircze na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. 


 Szczegóły konkursu i niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdziecie w linkach poniżej.

Regulamin

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda na publikację wizerunkuKONKURSY I AKCJE STAŁE

Książki na kółkach

 Od października 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu prowadzi akcję "książki na kółkach". Akcja ta polega na tym, iż pracownicy biblioteki dojeżdżają do NZOL  w Smoligowie i tam wypożyczają książki zainteresowanym pensjonariuszom zakładu. Wyjazdy odbywają się według potrzeb pensjonarjuszy i cieszą się sporym zainteresowaniem. Pragniemy serdecznie podziękować personelowi NZOL "Droga życia" w Smoligowie za przychylność, miłe przyjęcie i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Konkurs Czytelniczy dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej
z terenu Gminy Mircze

Regulamin Konkursu

CEL KONKURSU: wzrost zainteresowania książką i bibliotekami na terenie gminy Mircze tj: Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu i Filiami Bibliotecznymi w Kryłowie i Wiszniowie, poznanie nowych tytułów literatury polskiej i obcej dla dzieci i młodzieży oraz mobilizacja do czytania lektur szkolnych.

WARUNKI UDZIAŁU: konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież szkolna, będącą czytelnikami danej biblioteki lub filii. W konkursie bierze się pod uwagę ilość przeczytanych książek z biblioteki publicznej lub filii a także aktywność odwiedzin uczniów w poszczególnych bibliotekach.

PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs trwa od września do końca maja każdego roku szkolnego. Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatora konkursu. Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas zakończenia roku szkolnego. Lista nagrodzonych zostanie także opublikowana na stronie internetowej GOK Mircze.

Zakładka dla każdego czytelnika GBP

Każdy czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu może otrzymać darmową zakładkę do książki. Wystarczy o nią poprosić pracownika biblioteki. Ta akcja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na problem zaginania stron w książkach. Rozdając darmowe zakładki chcemy aby nasze książki wyglądały estetycznie i były zadbane.