<<<strona główna

DZIAŁALNOŚĆ i ZESPOŁY

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY z KAPELĄ "ECHO" z MIRCZA

Zespół Śpiewaczy “ECHO” z Mircza powstał z inicjatywy Pani Stefanii Nieckarz w roku 1966 i jest najdłużej działającym zespołem śpiewaczym w gminie Mircze i województwie. W roku 2006 obchodził uroczyście 40-lecie swojej działalności artystycznej. Z tej okazji zespół otrzymał wiele życzeń, dyplomów i gratulacji. W ciągu 40-lecia śpiewał na wielu imprezach w swoim środowisku, jak i poza nim. Członkinie zespołu zostały odznaczone medalem “Order Serca – Matkom Wsi”, odznaką “Zasłużony dla Rolnictwa”, “Zasłużony dla Kółek Rolniczych” oraz innymi odznakami, medalami i orderami. Dorobek zespołu jest przechowywany i udostępniany przez GOK w Mirczu. Przez wiele lat zespołem kierował Pan Kazimierz Bury z Hrubieszowa. Aktualnie kierownikiem artystycznym jest Pan Kazimierz Maciuk z Hrubieszowa, z którym zespół rozpoczynał swoją działalność. Przy zespole działa kapela, w której gra pięciu mężczyzn. Oprócz działalności muzycznej niektóre Panie zajmują się sztuką kulinarną, wypiekają paszteciki, rogaliki, paluszki pikantne, które często uatrakcyjniają imprezy z udziałem zespołu. Zespół od początku swojego istnienia wykonuje i prezentuje wieńce na dożynkach we własnym środowisku jak i poza nim.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "SZYCHOWIANKI" z SZYCHOWIC

Zespół istnieje około 28 lat, z krótkimi przerwami. Powstał jako zespół Koła Gospodyń Wiejskich przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach. Od 2006 roku działa przy GOK w Mirczu. Oprawia muzycznie imprezy lokalne i ponadlokalne. W czasie swojej działalności artystycznej wystąpił w Sitnie, Modryńcu, Małkowie, Mirczu, Hulczu oraz podczas wszystkich uroczystości we własnym środowisku. Wcześniej zespół był prowadzony przez Pana Stanisława Bednarza i Józefa Sochę. Obecnie kierownikiem artystycznym jest Pan Rafał Piwkowski – nauczyciel muzyki. Podczas ostatniego Powiatowego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach w dniu 15 sierpnia 2006 roku, zespół otrzymał wyróżnienie. “Szychowianki zostały także wyróżnione w VII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach. 14 stycznia 2007 roku zespół odniósł wielki sukces w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zajmując pierwsze miejsce razem z zespołem “Kłosy” ze Szpikołos.

ZESPÓŁ WOKALNY "ARABESKA" z MIRCZA

Zespół  "Arabeska" powstał w kwietniu 2008 roku z inicjatywy Pani Dyrektor GOK - Marianny Sobczuk. Kierownikiem artystycznym jest nauczyciel muzyki w Gimnazjum Mircze - Rafał Piwkowski. Do zespołu obecnie należą: Marianna Sobczuk, Józefa Kuropatwa, Halina Kowalczuk, Monika Biczak, Anna Kliszcz, Iwona Laszuk i Dorota Leśniowska. Zespół debiutował 1 maja 2008 roku w kościele parafialnym w Mirczu. "Arabeska" śpiewa piosenki: biesiadne, rozrywkowe, religijne i żołnierskie. Od początku swojego istnienia zespół wystąpił ponad 40 razy na różnych uroczystościach lokalnych i ponadlokalnych. Do największych osiągnięć „Arabeski” należą: wyróżnienie na VI Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej w 2010 roku, wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Maryjnej w Werbkowicach w tym samym roku oraz jedna z dwóch głównych nagród na VII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej Kolędy i Pastorałki w Wołajowicach w 2011 roku. Obecnie zespół występuje w kilku tematycznych repertuarach m.in. w programach country czy cygańskim, do których członkinie przygotowały własne stroje.

CZYTELNIA INTERNETOWA

Od roku 2004 uruchomiona została czytelnia internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu. Sprzęt komputerowy otrzymaliśmy z programu ministerialnego “Ikonka”. Wszyscy mogą korzystać z dostępu do Internetu bezpłatnie. Są udostępnione dwa komputery. W 2011 roku otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy, który pozwala naszym użytkownikom w kompleksowym korzystaniu z możliwości jakie daje sieć Internet. Dzięki temu zastąpiliśmy wysłużone komputery z programu "Ikonka".

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIRCZU

 § 1 PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA 
1.Prawo do korzystania z czytelni internetowej mają wszyscy mieszkańcy bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami GBP, czy też chcą korzystać doraźnie.
2.Korzystanie z czytelni internetowej jest BEZPŁATNE.
3.Jakiekolwiek problemy lub wątpliwości należy zgłaszać u pracownika. 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA 
1. W czytelni można korzystać ze światowych zasobów internetowych.
2. Włączania i wyłączania sprzętu może dokonywać tylko bibliotekarz.
3.W pomieszczeniu czytelni obowiązuje cisza.
4.Przy jednym stanowisku komputerowym mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby.
5. Zabrania się:
-instalowania własnego oprogramowania;
-manipulowania w konfiguracji systemu Windows i w innych aplikacjach;
-odwiedzania stron zawierających treści pornograficzne;
-konsumpcji na stanowisku komputerowym;
-stawiania przy komputerze napojów;
6.Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad
BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (instrukcja BHP). 

§ 3 PORADY I INFORMACJE 
1. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika, może udzielić porad dotyczących możliwości wyszukiwania informacji w Internecie.

§ 4 POSZANOWANIE SPRZĘTU 
1. Czytelnik odpowiada osobiście za sprzęt komputerowy, który jest mu udostępniony. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
2. W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu przez czytelnika GBP będzie dochodzić swoich praw na drodze prawnej.

§ 5 PRZEPISY KOŃCOWE 
1.Czytelnik nieprzestrzegający REGULAMINU CZYTELNI INTERNETOWEJ może, na mocy decyzji Dyrektora GOK, utracić prawo do korzystania z usług Biblioteki i Czytelni.